OPRAVA KULTURNÍHO DOMU V HORNÍCH NĚMČICÍCH IV. ETAPA

Rekonstrukci topení provedla firma Instalatérství Nezdara s.r.o v částce 459 605,- Kč. Projekt byl spolufinancován částkou 260 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.