Aktuality

Všechny aktuality

Oprava VO Horní Němčice

Opravu veřejného osvětlení provedla firma SETO spol s.r.o v částce 538 364,39,- Kč. Projekt byl spolufinancován částkou 192 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

Dopravní značení v obci Horní Němčice

Dopravní značení v obci naprojektoval Ing. Vladimír Zadák a realizaci provedla firma VIASERVIS CB s.r.o.
Projekt byl spolufinancován částkou 87 000,- Kč z Programu obnovy venkova 2022 Jihočeského Kraje.

Kontaktujte nás

Horní Němčice čp. 29
378 53 Strmilov

Tel: +420 721 087 497

Mail: horni.nemcice@tiscali.cz

Úřední hodiny:

Pondělí: 18:00 - 19:00


Vítejte na oficiálních stránkách obce Horní Němčice

Věříme, že na těchto stránkách naleznete vše, co potřebujete a hledáte.

Kdo vesnici Horní Němčice založil není známo. Jméno vesnice Nempozic je uvedeno již v zemských deskách v roce 1358. Jako i v jiných osadách v tomto západním cípu Moravy bylo v Horních Němčicích sídlo příslušníka nižší šlechty. Připomíná se tu svobodný dvůr v patnáctém století a ke konci století šestnáctého tvrz, ovčírna a pivovar.

Jisté však je, že Horní Němčice společně s Radlicemi tvořily malé panstvíčko. Roku 1459 se připomíná, že ves Radlice, jakožto součást statku hornoněmčického, připadly k Dačickému panství. Kdy se tomu přesně stalo není známo, ale jisté je, že se tomu stalo již před rokem 1610, kdy již Horní Němčice jsou pojmenovány jako součást panství dačického, k němuž patřily až do zrušení poměru poddanských v roce 1848. Tak hovoří dávný kronikář.

Obec Horní Němčice má v současné době sotva stovku obyvatel, kteří žijí ve 47 obytných domech. Obec se rozkládá v malé kotlině, 3,5 km jižním směrem od Studené. Obec leží na hlavní silnici ze Studené na Dačice a Slavonice.