Aktuality

Horní Němčice nové veřejné osvětlení k autobusové zastávce

Veřejné osvětlení provedla firma SETO s.r.o v částce 424 997,58,- Kč. Projekt byl spolufinancován částkou 220 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU V HORNÍCH NĚMČICÍCH IV. ETAPA

Rekonstrukci topení provedla firma Instalatérství Nezdara s.r.o v částce 459 605,- Kč. Projekt byl spolufinancován částkou 260 000,- Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8.října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://erouska.cz/