Dopravní značení v obci Horní Němčice

Dopravní značení v obci naprojektoval Ing. Vladimír Zadák a realizaci provedla firma VIASERVIS CB s.r.o.
Projekt byl spolufinancován částkou 87 000,- Kč z Programu obnovy venkova 2022 Jihočeského Kraje.